• Kurs zawiera informacje przydatne przy powtarzaniu i utwalaniu materiału z matematyki. Przeznaczony jest dla szkoły podstawowowej.
  • Kurs zawiera najważniejsze informacje o cywilizacjach starożytnych, zarówno informacje pisane jak również wiele elementów graficznych i odwołań do stron internetowych. Ufam, że dzięki temu kurs będzie dla słuchaczy nie tylko źródłem informacji, ale i przyjemnością.


  • Kurs składa się z dwóch modułów. Pierwszy dotyczy zasad odżywiania, a drugi rozmnażania i okresów życia człowieka.


  • Priorytetowym celem kursu W kręgu mitologii i Biblii jest zapoznanie uczestników z tematyką, problematyką wybranych mitów greckich oraz fragmentów Biblii, jak również z funkcjonowaniem tradycji starożytnej w dorobku epok późniejszych.