• Syllabus kursu dla uczniów klasy I cT prowadzonego w ramach projektu Kapitał Ludzki priorytet 9.2.

  Kurs składa się z 9 modułów – j.polski, historia, geografia, fizyka, matematyka, chemia, elektrotechnika (realizowane w klasie pierwszej), układy analogowe, układy cyfrowe (realizowane w klasie drugiej).


 • Moduł Podstawy elektrotechniki i elektroniki składa się z następujących jednostek modułowych, których treść pozwoli na uzupełnienie wiedzy i umiejętności nabytych podczas zajęć lekcyjnych :

  1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

  2. Sprawdzenie prawa Ohma

  3. Sprawdzenie praw Kirchhoffa

  4. Wartości średnie i skuteczne prądu sinusoidalnego

  5 Rodzaje, symbole, dopuszczalne obciążenia przewodów elektrycznych

  6. Diody prostownicze, Zenera, LED

  7. Budowa zasada działania, parametry tranzystora bipolarnego

  8. Podstawowe układy pracy tranzystorów bipolarnych

  9. Elementy optoelektroniczne

  10. Układy prostownicze

 • Filozofowie starożytni, wchodzi w skład kursu FILOZOFOWIE NASZYCH MYŚLI. Jednostka ma służyć uzupełnieniu wiadomości i umiejętności humanistycznych o treści związane z najważniejszymi postaciami z historii starożytnej. Uczniowie będą mogli rozszerzyć swoje postrzeganie świata o życie i poglądy starożytnych myślicieli, których omówienie na lekcji z przyczyn czasowych jest niemożliwe. Poszerzy się w ten sposób ogólna wiedza humanistyczna, która pozwoli lepiej zrozumieć świat oraz przygotować się do egzaminów maturalnych, kompensując braki czasowe.


 • Kurs zawiera wybrane zagadnienia z geografii fizycznej dotyczące procesów egzogenicznych kształtujących powierzchnię Ziemi - rzeźbotwórczej działalności wiatru i rzeźbotwórczej działalności morza.

 • Kurs z języka polskiego pt. "Kultura, sztuka i literatura średniowiecza i baroku" został przygotowany dla uczniów klasy ICT (technik telekomunikacji). Celem kursu jest poznanie sztuki i literatury tych dwóch epok.


 • Kurs „Klasyfikacja związków nieorganicznych" został przygotowany dla uczniów klasy IcT (technik telekomunikacji).

  Celem kursu jest utrwalenie wiadomości o solach, kwasach i wodorotlenkach.

  Kurs jest w całości prowadzony w trybie on-line.


 • Kurs z fizyki pt. "Dynamika dla każdego" został opracowany dla uczniów klasy ICT (technik telekomunikacji).

  Istotnym elementem kursu jest zapoznanie uczniów z prawami dynamiki.

 • Matematyka - Klasa 3at technikum 2019/2020, nauczanie zdalne