Sub-categories
Układy cyfrowe
Układy analogowe

 • Kurs przeznaczony jest dla uczniów klasy II technikum i stanowi kontynuację kursu rozpoczętego w roku szkolnym 2008/2009. Jego przedmiotem są powieści historyczne H. Sienkiewicza, ze szczególnym uwzględnieniem "Potopu" jako lektury szkolnej, "Ogniem i mieczem", wiadomości dotyczące oświecenia oraz cykl lekcji z nauki o języku. Pozwoli on na poznanie, poszerzenie i sprawdzenie wiedzy w tym zakresie.
 • Kurs składa się z trzech jednostek modułowych zawierających tematykę z programu nauczania geografii:
  - Elementy systemu przyrodniczego Ziemi
  - Zróżnicowanie kulturowe na świecie
  - Turystyka na świecie


 • Kurs "Chemia organiczna" został przygotowany dla uczniów

  klasy II cT (technik telekomunikacji).


 • Moduł ten będzie dotyczył podstawowych własności funkcji kwadratowej, funkcji wymiernej i funkcji wykładniczej. Omawiane będą zagadnienia:

  - wykres funkcji kwadratowej, funkcji wymiernej i funkcji wykładniczej liniowej,

  - podstawowe własności funkcji kwadratowej, funkcji wymiernej i funkcji wykładniczej liniowej.

 • Celem kursu są wybrane zagadnienia z zakresu anatomii i fizjologii człowieka (oddychanie, wydalanie i rozmnażanie).
 • Kurs składa się z trzech jednostek modułowych zawierających tematykę z programu nauczania dla klasy drugiej technikum:
  • Wstęp do elektrostatyki
  • Wybrane wiadomości z działu: "Prąd elektryczny"
  • Wybrane wiadomości z działu: "Magnetyzm"
 • kurs pracownia elektryczna i elektroniczna jest tematycznie związany z zajęciami laboratoryjnymi odbywającymi się w pracowni nr 30. Przedstawiono regulamin i przepisy BHP obowiązujące w pracowni elektrycznej i elektronicznej, kryteria oceniania, instrukcje serwisowe przyrządów pomiarowych używanych na pracowni.

 • Kurs obejmuje podstawowe wiadomosci teoretyczne i praktyczne o układach analogowych tranzystorowych oraz na układach scalonych.