Sub-categories
Ćwiczenia

Courses 
Badanie obwodów elektrycznychInformation
Eksploatacja systemów telekomutacyjnychInformation
Marketing usług telekomunikacyjnychInformation
Montaż i eksploatacja sieci i urządzeń teletransmisyjnychInformation
Montaż i eksploatacja systemów teleinformatycznychInformation
Montaż i programowanie abonenckich urządzeń końcowychInformation
Pomiary parametrów elementów i układów elektronicznychInformation
Praktyka zawodowa
Projektowanie prostych układów sterowania mikroprocesorowego-klasy czwarte technikum Sławomir SobiłoInformation
Świadczenie usług telekomunikacyjnychInformation
Układy analogowe
Układy analogowe - klasa III cT, IV cT , ITP POKL 9.2This course requires an enrolment key