Sieci komputerowe (pracownia) - Piotr Zwierzykowski
(SKP)

Kurs zawiera materiały związane z pracownią sieci komputerowych dla uczniów klas o profilu technik informatyk (klasy drugie i trzecie) oraz technik teleinformatyk (klasy trzecie).