Matematyka - gimnazjum - Monika Walczak - Frąckowiak
(MatGimn)

Kurs jest przygotowany dla uczniów z gimnazjum, w celu uzupełnienia wiedzy z wybranych tematów oraz sprawdzenia swoich umiejętności z danego zakresu.